Calificarea competentelor personalului

Montarea corectă a elementelor de etanșare este esențială pentru funcționarea optimă și îndelungată a acestora.  Chiar și cea mai bună etanșare poate funcționa numai dacă a fost montată corespunzător.  Montajul necorespunzător al acestora poate cauza nu doar scurgeri ale îmbinărilor dar și opriri ale producției – ceea ce inseamnă costuri ridicate – sau în cel mai rau caz catastrofe.  Studiile au arătat că principala cauză de cedare pentru îmbinările cu flanșe o constituie manipularea și montarea greșită a elementelor îmbinării. Normativele de proiectare precum EN 1591-1 necesită strângerea controlată a șuruburilor.  Astfel, este nevoie de operatori calificați pentru ca toleranțele încărcării șuruburilor să fie îndeplinite și cerințele de etanșeitate să fie atinse.

În prezent există două normative care se referă la certificarea operatorilor: SR EN 1591-4-2014, ASME PCC-1-2013 Appendix A

1. SR EN 1591-4-2014

Conform acestui normativ elementele esențiale necesare pentru dobândirea competenței sunt:

  • Cunoștințe teoretice combinate cu experiență practică dobândită pe teren sau prin simularea activităților în ateliere;
  • Evaluarea de către un formator competent pentru a veridica dobândirea cunoștințelor necesare și a abilităților și faptul ca aceastea pot fi aplicate conform procedurilor de operare;

În acest normativ este stabilită programa de pregătire nu doar pentru operatori, care asamblează și dezasamblează efectiv îmbinările cu flanșe care în timpul funcționării vor fi sub presiune, dar și pentru personalul care supraveghează operatorii și pentru înginerii responsabili. Scopul acestei programe este atingerea competențelor necesare pentru asamblarea, dezasamblarea și strângerea cu succes și în siguranță și obținerea unei îmbinări capabilă să funcționeze fără scăpări pe tot parcursul duratei de viață.

Operatorii trebuie sa asambleze imbinări de diferite nivele de complexitate.  De aceea, și programa de pregătire prezentată în acest normativ are o structură modulară ceea ce permite operatorilor ca după obținerea calificării pentru nivelul de bază să dobândească competențe pentru niveluri superioare de calificare.

Nivelurile superioare de calificare se referă la aplicațiile speciale precum: schimbătoare de căldură, flanșe fragile, flanșe compacte și conectori.

2. ASME PCC-1-2013 Anexa A

 Această anexă nu este obligatorie și oferă indicații pentru stabilirea unor criterii uniforme pentru formarea și calificarea personalului de asamblare a îmbinărilor cu șuruburi.  Aceasta prevede, de asemenea, indicații pentru controlul calității programului.  Recomandările prezentate in această anexă se doresc a fi un ghid și pot fi aplicate diferit de către fiecare utilizator.  Hotărârea ca aceste indicații să fie sau nu aplicate revine în întregime utilizatorului.

Anexa prevede trei componente pentru calificarea operatorilor: instruirea, practica, experiența.

Această anexă poate fi aplicată personalului implicat in asamblarea/dezasamblarea sau asigurarea calitătii pentru vasele sub presiune, conducte și rezervoare cu asamblări filetate.

Funcție de cerințele de formare și calificare precum și de atribuții și responsabilități prevederile acestui normativ se adresează:

  • Specialist calificat in montaj (Qualified Bolting Specialists);
  • Senior specialist calificat in montaj (Qualified Senior Bolting Specialists),
  • Instructor specialist calificat în montaj (Qualified Bolting Specialists Instructors).

Calificări suplimentare se pot obține pentru domeniile: echipament de putere, schimbătoare de căldura, îmbinări speciale.