Parametrii garniturii – Partea a II-a – Parametrii Gb, a, Gs

Datorită importanței crescânde acordată protecției mediului și odată cu adoptarea normativelor ce reglementează scăpările, încep cercetările pentru înlocuirea parametrilor m și y.  Aceștia nu iau în considerare rata scăpărilor, fiind totodată dificil de reprodus pentru garniturile ce nu conțin azbest.

În acest sens este concepută o noua metodă de testare – testul ROTT (Room Temperature Tightness Test) – și un nou parametru – parametru de etanșeitate Tp, pentru a face legătura dintre presiunea internă și nivelul de etanșeitate. Testul se face la tempratură imbinată, utilizând Heliu, și are 2 parti: prima se referă la condițiile asamblării; a doua se refera la solicitarile din timpul funcționării.

Reprezentând pe axa ordonatelor, logaritmul solicitării garniturii la descărcare-încărcare și pe abscisă logaritmul Tp, este obținut un grafic cu cei trei noi parametri ai garniturii Gb, a, Gs.

Gb – solicitarea de încărcare corespunzătoare Tp=1 (log Tp=0)

a – panta  incărcării.

Valorile combinate ale lui Gb și a descriu caracteristicile de așezare ale garniturii și capacitatea acesteia de a asigura etanșeitatea încă de la etanșarea inițială.

Gs – este un punct teoretic, reprezenând intersecția setului de posibile drepte de descărcare cu dreapta Tp=1.  Aceasta reprezintă potențialul garniturii de a menține etanșeitatea după presurizare și în timpul funcționării.

În legătură cu acești noi factori ai ganiturii este dezvoltată și o nouă metodă de calcul – Apendix BFJ, medota nefiind obligatorie.

Această etapă grafică a procedurii este în contradicție cu rezultatele obținute în practică. Ipoteza nedovedită a unei intersecții cu axa Tp=1 a tuturor posibilităților de descărcare, analizând datele experimentale s-a fost dovedit a fi greșită. Generarea celor 3 factori ai garniturii Gb, a, Gs, nu este, așadar, de încredere si Anexa BFJ rămâne doar o alternativă la calculul tradițional.