Descriere proiect “Creşterea competitivității SC Etanşări Grafex SRL prin dotarea cu utilaje şi tehnologii de ultimă generație”

Societatea ETANŞĂRI GRAFEX SRL derulează proiectul “Creşterea competitivitătii SC Etanşări Grafex SRL prin dotarea cu utilaje şi tehnologii de ultimă generație”, cod SMIS 110690 în cadrul Programului Operațional Regional (POR 2014-2020), Axa prioritară 2 Îmbunătățirea competitivității
întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 –Sprijinirea creării şi extinderea capacităților avansate de producție şi dezvoltarea serviciilor.

Proiectul are valoarea totală de 4.417.247,25 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR – 2.252.628,27 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 397.522,64 lei. Finanțarea va fi asigurată prin Programul Operațional Regional (POR 2014-2020) din Fondul European de Dezvoltare Regională şi de la bugetul de stat, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea competitivitatii economice a companiei Etansari Grafex si consolidarea pozitiei pe piata datorita unor avantaje competitive care sa ii permita cresterea dimensiunii pietei adresate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Cresterea capacitatilor de productie cu 16 active corporale si 6 active necorporale, in vederea diversificarii productiei unitatii si fabricarea unui produs care nu a mai fost fabricat anterior, pe durata de implementare a proiectului.
  2. Imbunatatirea productivitatii şi eficientei activitatii si asigurarea premiselor pentru cresterea pietei adresate datorita obtinerii a 2 certificari internationale- ISO 9001 si certificarea unui produs pana la finalizarea proiectului.
  3. Deschiderea spre noi piete in vederea cresterii dimensiunii pietei pe care activeaza Etansari Grafex SRL, ca urmare a participarii la 2 targuri internationale in calitate de expozant, pana la finalul proiectului

Rezultate:

  1. Ca urmare a implementarii proiectului, Etansari Grafex SRL va detine 16 echipamente tehnologice si utilaje, 6 active necorporale utilizate in activitatea de proiectare si fabricare a
    produselor , precum si 1 generator cu panouri solare mobil ca sursa de energie regenerabila si 1 rampa mobila pentru accesul persoanelor cu dizabilitati. Un alt rezultat indirect al proiectului este crearea a 3 noi locuri de munca, din care 2 locuri pentru persoane din categorii defavorizate.
  2. Prin proiect se va obtine recertificarea sistemului de management al calitatii ISO 9001:2015 si certificarea noului produs – garnituri GG kammprofile cu flexibilitate ridicata, obtinut ca urmare a diversificarii productiei unitatii
  3. Participarea la 2 targuri internationale de profil ca expozant in vederea internationalizarii activitatii si produselor companiei.

Proiectul de investiții este implementat în Municipiul Ploiești, județul Prahova în perioada 01.02.2017 – 31.03.2020.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro , site-ul web al Programului Operațional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului https://www.facebook.com/inforegio.ro.

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei